Velkommen til TMQ-Brands
Log In

Log ind

Glemt dit kodeord?

Varmvandsbeholder

FAQ DIV. Modeller

Her på siden finder du de hyppigste årsager til din varmvandsbeholder kan melde fejl. 
For at kunne hjælpe dig hurtigere anbefaler vi du følger 'selvkontrol' guiden som du finder nedenfor. 

 

Guide til hvordan du selv kan fejlfinde på din varmvandsbeholder

 

DK Rensning af beholder                   DK Reset af termosikring

 

SE Rensning af bereder                     SE Reset af termosikring

 

NO Reset af termosikring                  NO - Alle TESY info

 

TESY fejl

Husk altid at slå strømmen fra inden man åbner ind til termostat og varmelegemet

Vil ikke varme.

Kontrollerer om der kommer strøm fra stikkontakten til termostaten, hvis ja kontrollerer om termosikringen på termostaten er udløst, hvis ja tryk/reset termosikringen ind.

Slår sikringen i huset.

Årsag:

Det kan skyldes, at beholderen er anvendt uden vand. Oftest vil det ske ved opstart, eller efter den har været tømt for vinteren, og man ikke sikrer sig, at der er vand i beholderen inden opstart.

Årsag:

Det kan også skyldes, at varmelegemet ikke kan frigive varmen pga. kalk/slam, og derved er revnet, når man så tilslutter strømmen vil der komme en korsslutning i varmeelementet – udskift elementet og evt. termostat.

Termostaten - termosikringen udløser hele tiden.

Årsag:

Hvis beholderen har været i brug i over et år (hvis der er meget kalk i vandet), er der stor sandsynlighed for, at der er meget kalk i og omkring varmelegemet – tøm beholderen og rens ud – kontrollerer om elementet har taget skade (revnet) af overophedning.

Lyder mærkeligt – knage/bankelyd – sivelyd mm.

Det er sikkert spændingen i beholderen der skal udløses - Lad Varmtvandsbeholderen køre på fuld effekt i nogle dage.

Der kommer vand fra sikkerhedsventilen

Årsag:

Sikkerhedsventilen (monteres altid på BLÅ - koldvands røret) har to funktioner, den skal forhindre det opvarmede vand i at gå tilbage i koldtvandsrøret

Sikkerhedsventil skal beskytte enheden/ beholderen mod for højt tryk. Ventilen udløser hvis trykket stiger mere end tilladt (9 bar / 0,9 MPa) under opvarmning.

Det er normalt, at der fra ventilen kommer lidt vand, lad det dryppe ned i et gulvafløb.

Vedligeholdelse

Hvor lang tid holder en anode?

Magnesiumanoden beskytter den indre overflade mod korrosion/rust, anoden har en levetid op til 5 år men bør kontrolleres mindst hvert andet år. Dette kan udføres i forbindelse med vedligeholdelse, når man skal rense beholderen for kalk mm. Hyppig vedligeholdelse kan forlænge levetiden af vandvarmeren med op til 15-20 år

Kalibrer temperatur viseren

Temperatur viseren, kan i nogle tilfælde være dårligt kalibreret, det er et mekanisk termometer og kan kalibreres.

Den nemmeste måde at gøre det på, er blot at fjerne plastik glasset på temperatur måleren, og tag fat i viseren, og drej en ½ omgang med uret og slip, så vil den vise den korrekte temperatur.

Bemærk for ar kontrollerer om temperaturen på vandet er rigtigt, brug et termometer, vandet bør være mellem 60-65 °C ved udløbet, og lidt lavere ved varmt vands hanen, afhængigt af hvor langt væk hanen er fra beholderen (obs. på at anvender man blandingsventil kan det være svært, at vurderer hvilken temperatur vandet bliver inden i beholderen via varmt vands hanen).

 

Tesy vedligehold

Under opvarmningen af vandet kan der forekomme en pibende lyd (af vand, der kommer op til at koge). Dette er almindeligt og betyder ikke, at apparatet fejler noget. Lyden bliver stærkere med tiden på grund af kalkaflejringerne. Med henblik på at få lyden til at stoppe, skal man få apparatet renset. Denne tjeneste er ikke omfattet af garantiservicen.

For at vandvarmeren skal kunne fungere godt og sikkert, skal retur-sikkerhedsventilen gøres rent og kontrolleres jævnligt mht. dens funktion /at den ikke blokeres, og i områder med kalkholdigt vand skal vandvarmeren afkalkes. Afkalkning indbefattes ikke i garantiservicen

Sikkerhedsventilen drypper

Det er normalt, at sikkerhedsventilens afløb drypper, når apparatet er i drift (under vandopvarmning). Afløbet skal udmunde frit. For at undgå skader skal man sørge for at det vand, der drypper ned, bliver opsamlet eller afledt, samtidig med at man overholder kravene anført i manualen. Sikkerhedsventilen samt alle tilsluttede komponenter skal være beskyttet mod frysning.

Kontrollamper på vandvarmeren

 

Lyser i rødt – apparatet er i opvarmningstilstand

Lyser i blåt – vandet er blevet opvarmet og termostaten er slukket

Anode

Anoden er af Magnesium. Anoden har 2 funktioner 1. vedligeholde/reparerer den keramiske overflade indeni beholderen. 2. beskytte varmelegemet imod kalkbelægning - derved at mindske strømforbruget.

Lugt

Bemærk:

Der er ikke noget galt med produktet - der er tale om en kemisk reaktion.

Lugten kommer ikke fra hårdt, blødt eller surt vand men fra Mangan - det kommer fra kundens egen vandforsyning. Grænsen for mangan er maksimal 0,19g / kg - er det under denne værdi forekommer problemer med lugt sjældent. Mangan og magnesium reagerer med hinanden og give lugt (svovl). Manganindholdet i vandet kan man få oplyst ved brugerens vandforsyningen.

Hvis kunden indsætte en anode fremstillet af aluminium eller zink, så vil lugten sandsynligvis forsvinder - i dette tilfælde er det bedre at køre uden anode. MEN levetiden forkortes på produkt og garantien bortfalder!